Konsolidirani prihodki od prodaje skupine ETI so v prvih šestih mesecih 2016 znašali 54,1 milijona evrov, kar je 11 % več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so rast dosegli na prav vseh trgih, kjer nastopajo, kar je glede na šibko gospodarsko in naložbeno rast izreden rezultat. Največji deleži prihodkov iz prodaje in hkrati najbolj opazna rast je bila dosežena na trgih Poljske, Nemčije, Skandinavije ter Slovenije, na domačem trgu so tako ustvarili kar 16 % višje prihodke kot v enakem obdobju lani.
V ETI-ju so bili hkrati zelo aktivni na področju razvoja in trženja novih izdelkov, katerih prodaja je predstavljala 5,8 % celotne prodaje skupine. To pomeni, da je ETI polovico rasti ustvaril s prodajo novih izdelkov. Še posebej so bili uspešni na področju razvoja varovalk, kjer so prihodke od prodaje novih izdelkov povečali kar za četrtino, pri čemer so največji delež predstavljale nove varovalke za fotovoltaične in druge aplikacije na enosmerni tok.

V prvem polletju so zabeležili odličen čisti poslovni izid, ki je znašal 1,957 milijona evrov in je bil kar 3,3-krat višji kot v enakem obdobju lani. Mag. Tomaž Berginc ocenjuje, da je na takšen uspeh vplivalo več dejavnikov, poleg rasti prodaje in razvoja novih izdelkov tudi ohranjanje stabilnih marž, doseganje ugodnih nabavnih cen ter dvig produktivnosti, kakovosti in fleksibilnosti proizvodnje, ki jo je ETI dosegel s pomočjo številnih strateških ukrepov v preteklih letih.

Nadzorni svet ETI-ja je na svoji peti redni seji v četrtek, 25. avgusta, skupaj z upravo dokončno oblikoval predloge sklepov za letošnjo skupščino delniške družbe, katere sklic bo predvidoma objavljen v torek, 30. avgusta. Osrednji točki dnevnega reda bosta predlog razdelitve lani oblikovanega dobička in imenovanje revizorja za leto 2016. Predlagan bo tudi prehod na mednarodne računovodske standarde. Nadzorni svet je na včerajšnji seji tudi razširil upravo, ki ima sedaj ponovno dva člana. Sestava uprave in razdelitev delovnih področij je enaka kot pred novembrom 2014. Njen predsednik je tako ponovno mag. Tomaž Berginc, član pa Rafael Kogej.

ZT