Strokovni sodelavec RRA Zasavje Dejan Poboljšaj se je 25. septembra 2023 v Ajdovščini udeležil Delavnice o ekološkem odtisu regij. »Podatki kažejo, da ima zasavska regija nižji ekološki odtis, s katerim spremljamo našo porabo naravnih virov, glede na povprečje vseh regij v Sloveniji,« je povedal Poboljšaj.

Delavnica je bila sicer namenjena strokovnjakom, ki delujejo v okviru regionalnih razvojnih agencij, občin, lokalnih energetski agencij in nevladnih organizacij in s svojim delovanjem prispevajo k implementaciji regionalnih razvojnih programov v obdobju 2021-2027.

Delavnico je organizirala Agencija RS za okolje v sodelovanju z Združenjem regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ), Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo in podjetjem Stritih. Na delavnici so pregledali metodologija za izračun ekološkega odtisa regij.

Slovenija je s sprejemom Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 vključila ekološki odtis med vodilne kazalce za spremljanje stanja rabe naravnih virov s ciljem njegovega znižanja za 20 odstotkov do leta 2030 (od 4,7 gha/osebo v letu 2013 do 3,8 gha/osebo v letu 2030). Cilj zmanjšanja ekološkega odtisa za 20 % je vključen tudi v Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030.

Po zadnjih podatkih podjetja Stritih je ekološki odtis Zasavske regije 4,93 gha/prebivalca, kar je tretji najmanjši ekološki odtis med vsemi 12 slovenskimi statističnimi regijami. Manjšega imata le Goriška in Pomurska regija, medtem ko je le ta na ravni države Slovenije 5,37 gha/prebivalca.

Savus

Foto: arhiv RRA


 

Prejšnji članekKisovčani tretji v Planici
Naslednji članekMetalia Trbovlje