V Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje, ki ima sedež v Lukovici, so vključeni ekološki kmetje iz širšega območja osrednje Slovenije. Prav zato se tudi lokacija letnega občnega zbora menja. Letošnji, dvajseti, je bil ponovno na Moravškem, kjer so se konec marca v Gostilni Frfrav zbrali člani.

Občnega zbora sta od vseh povabljenih županov občin, od koder prihajajo člani, udeležila moravški župan dr. Milan Balažic in županja Lukovice Olga Vrankar.

Čas jima sicer ni dopuščal prisotnosti v celoti, sta pa oba izrazila zadovoljstvo in navdušenje nad dolgoletnim delovanjem Združenja ter poudarila pomembnost ekološko pridelane hrane, ki je prihodnost malih slovenskih kmetij. Obljubila sta tudi prizadevanje in pomoč v tej smeri.

Poročilo o pestrem in obširnem delu za preteklo leto je podal predsednik Janez Ocepek. V okviru izobraževanja je bila v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana izvedena strokovna ekskurzija na Kras, redno so pošiljali obvestila članom, izvedli so vedno dobro obiskano strokovno predavanje Miše Pušenjak.

V okviru promocije in predstavitve so nekateri člani redno sodelovali na lokalnih sejmih, štiri zasavske kmetije pa tudi na dnevu odprtih vrat. Poteka pa tudi sprotna osvežitev spletne strani. Odprodajajo se stojnice, ker ni interesenta za skrbnika.

Prizadevali so si z raznimi predlogi in pobudami, kot je npr. ureditev problematike kompostiranja gnoja, povečati posluh za ekološke kmetije na državni ravni in si bodo tudi v prihodnje. »Največja rak rana je še vedno prodaja in odkup ekološkega mesa. Velik problem predstavlja seveda tudi konkurenca ekološke hrane iz tujine. Ker z Zvezo še vedno ne najdejo skupnega jezika in ne funkcionira, kot bi morala, je posameznim društvom tudi težje kaj doseči,« ugotavljajo.

S podobnimi aktivnostmi bo združenje nadaljevalo tudi letos. Še naprej bo potekala izposoja okopalnika, kupili pa bodo tudi nove vzorčne inovativne pripomočke za pomoč pri delu na kmetiji, ki si jih bodo člani prav tako lahko poskusno izposodili.

V Zasavju bodo poskusili z novim projektom, zasavskim tednom samooskrbe, ki naj bi ga postopoma preslikali še v druge regije, če se bo obneslo.

Podali so tudi predlog za občasno srečevanje na kmetijah članov in izmenjavo izkušenj, če bi bila pripravljenost za to.

Ker ZEKZŽ letos praznuje 20 let svojega delovanja, se obeta še poseben, tudi medijsko podprt dogodek v jeseni, ko bo izšel zbornik, ki bo predstavljen na okrogli mizi.

Letos so bile na vrsti tudi volitve novih delovnih teles in prišlo je samo do nekaj manjših sprememb. Ponovno so za predsednika soglasno izvolili Janeza Ocepka, ki to funkcijo uspešno opravlja že vseh 20 let. Deležen je bil mnogih pohval. Sam pa je tudi pohvalil dva člana, ki vsa leta redno skrbita za obveščanje v medijih in strokovno tajnico Pavlo Pirnat, ki mu je v veliko pomoč. Kot ključno misel je na koncu poudaril, da ekološki kmet to mora biti s srcem.

Uradnemu delu je sledila pogostitev in kot vedno prijeten družaben klepet ter izmenjava izkušenj in mnenj.

FT

Foto: Jože Ocepek