Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog spremembe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Osnutek so objavili 21. aprila, rok za oddajo mnenj in pripomb pa je bil 5. maj.
“Predviden čas za pripravo mnenj in pripomb je bil zelo kratek in postavljen prav v času prvomajskih praznikov in počitnic, kar je še dodatno onemogočalo informiranost in aktivno sodelovanje javnosti v postopku,” je zapisal predsednik društva Eko krog Uroš Macerl. Poleg kratkega roka novela predvideva nekatere novosti v direktivi, ki med drugim omogočajo, da se nosilec posega izogne presoji vplivov na okolje, s čimer se bo predvidoma zmanjšalo število postopkov presoje vplivov na okolje.

“Zaradi navedenega menimo, da je predviden rok za oddajo mnenj in pripomb občutno prekratek ter postavljen v čas, ko je udeležba javnosti minimalna,” je dejal Macerl. Zato so zaprosili za podaljšanje roka.

ZT