Za področje človeških virov bo skrbela Tjaša Polc, za področje gospodarstva in podjetništva Dejan Poboljšaj, za področje okolja, prostora in infrastrukture pa Martin Šikovc. Izbrani kandidati imajo izkušnje s področja izdelave projektne dokumentacije, investicijskih načrtov, analiz stroškov in koristi, načrtovanja, izvedbe, vrednotenja in poročanja raznovrstnih projektov, splošnih razvojni nalog, z vodenjem postopkov na področju okolja in prostora, pripravo mnenj k osnutkom prostorskih aktov ipd. S svojim znanjem in izkušnjami tvorijo odlično jedro ekipe novoustanovljene RRA, je prepričan v. d. direktorja Tadej Špitalar.
Avgusta ali v začetku septembra agencija pričakuje dva razpisa, ki obetata možnosti za prijavo. Enega s področja podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva in drugega s področja regijskih destinacijskih organizacij.

Je pa RRA Zasavje objavila javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe. Za to ima namenjenih 500 evrov bruto. Natečaj je odprt do 20. avgusta letos.

TPK