»RC Sonček je namenjen izvajanju počitniških in rehabilitacijskih programov za otroke in odrasle osebe z invalidnostmi. Ploščad bodo namestili na počitniški objekt, kjer mansarda ni dostopna gibalno oviranim osebam,« so zapisali v izjavi za javnost na občini Trbovlje.
Predsednik Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček Lojze Tomaževič je ob tem izrazil hvaležnost in veselje, saj bo dvižna ploščad uporabnikom rekreacijskega centra v izredno pomoč in bo olajšala njihovo bivanje v centru. Ploščadi v podhodu sta bili namenjeni invalidom s spremstvom in ne npr. mamicam z vozički ali lažjim invalidom. V zadnjem času nista delovali zaradi okvare akumulatorja in polnilne postaje. »Predračun za popravilo smo pridobili takoj po okvari, a smo se takrat odločili, da ne gremo v popravilo, saj se postavlja vprašanje porabe proračunskih sredstev za popravilo nečesa, kar se ne uporablja. Po naših podatkih se, kljub temu, da je bil ključ dostopen v društvu invalidov, z dvižno ploščadjo ni peljal niti en uporabnik. Prav tako so nastajali stroški za redno mesečno vzdrževanje ter čiščenje,« so še povedali na občini Trbovlje. Naložbo v prenovo celotnega območja Trga revolucije so v Trbovljah izpeljali v letu 2009 skupaj z državo, saj gre za del državne ceste (tudi sofinanciranje je bilo s strani države) in rešitev podhoda z dvižno ploščadjo je bila takrat predstavljena kot optimalna oz. najboljša. Očitno je praksa pokazala drugače in v Trbovljah so dvigala podarili bolj potrebnim. Invalidi bodo lahko za prečkanje glavne ceste uporabili 100 metrov oddaljen prehod za pešce.

ZT