torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Dvig digitalnih kompetenc

V torek, 19. marca, se bo z zaključno konferenco Digi.komp.konf. sklenilo 22-mesečno sodelovanje v projektu Dvig digitalnih kompetenc – digi.komp. Projekt je vzpostavil inovativno partnerstvo med tremi javnimi zavodi iz Zasavja: Zasavsko ljudsko univerzo, Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje in Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje, ter norveškim partnerjem PIKSEL Produksjoner. Projekt, financiran s strani Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma, se je začel 1. julija 2022 in se zaključi 30. aprila 2024.

V času trajanja so bile razvite nove metode učenja in poučevanja za opolnomočenje ljudi v uporabi digitalne tehnologije v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. Program je namenjen različnim ciljnim skupinam: učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, starejšim občanom, zaposlenim v javnih zavodih (npr. v muzejih, galerijah) in prostovoljcem s področja izobraževanja in usposabljanja. Projekt je predstavljal pomemben razvojni korak za vse tri sodelujoče zavode.

Osnova projekta je bila analiza potreb ciljnih skupin, ki je pokazala različne potrebe in pričakovanja glede učenja digitalnih veščin. Glede na ugotovitve so bili razviti fleksibilni učni načrti z vključenimi kratkimi delavnicami, ki omogočajo prilagajanje tempa učenja posameznikovim potrebam.

Delavnice zajemajo širok spekter digitalnih orodij in aplikacij ter so bile zasnovane tako, da spodbujajo kreativnost in samostojno raziskovanje. Poudarjeni so bili praktični primeri uporabe, ki udeležencem pomagajo razumeti, kako lahko digitalne tehnologije izboljšajo njihovo delo in vsakdanje življenje. Projekt digi.komp omogoča spodbujanje in sodelovanje med udeleženci, kar omogoča prenos izkušenj in idej med različnimi skupinami.

V zadnjih šestih mesecih so bile osrednje teme umetna inteligenca, veliki jezikovni modeli (ChatGPT) in druge UI aplikacije.

Med praktičnimi delavnicami, ki so jih izvajali partnerji v projektu, so bile:

 • Osnovna IKT: uporaba računalnikov, mobilnih telefonov, tablic, kamer (akcijske, 360°), mikrofonov, Bluetooth naprav.
 • Aplikacije: aplikacije na mobilnih telefonih, digitalni certifikati, e-uprava.
 • Googlova orodja: dokumenti, preglednice, predstavitve, zemljevidi, prevajalnik, Lens, Keep, koledar, obrazci.
 • Knjižnična orodja: Cobiss, Mcobiss, uporaba e-bralnikov in avdio knjig.
 • Orodja za komunikacijo na daljavo: Teams, Zoom, Google Meet, Jit.si.
 • Programi za izdelavo grafik, videoposnetkov in vizualizacijo podatkov: Canva, Blender, CapCut, OBS studio, Excel.
 • Delavnice za otroke: mehka elektronika, robotika, izdelava elektronskega mikroskopa, virtualna orodja in svetovi, verižni člen.
 • Pravljične urice za otroke in priprava audio pravljic.
 • Delavnice za mladostnike za promocijo branja – eBuklžur.
 • VR okolja in druga interaktivna orodja.
 • Digitalni marketing in delavnica za vodenje.
 • Varna uporaba interneta in prepoznavanje lažnih novic.
 • Preprečevanje digitalnega stresa in spletni bonton.
 • Umetna inteligenca: veliki jezikovni modeli – ChatGPT, Copilot/Bing Chat, Gemini/Bard, tekst v sliko, tekst v video, tekst v avdio, avdio v besedilo, slika v video, video v 3D.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje bo na prenovljeni spletni strani objavila domoznansko zbirko digitaliziranih starih fotografij, opremljenih z metapodatki. Zbirka se bo stalno dopolnjevala s fotografijami, ki jih prinašajo člani in obiskovalci. Dodatno je bila nadgrajena z interaktivnim zemljevidom nekdanjih vhodov v rudnik Trbovlje-Hrastnik.

Spletna biblioterapevtska svetovalnica bo ponujala zbirko knjig, izbranih glede na najpogostejše težave, kot so anksioznost, depresija, smrt, najstniki, spolnost, strto srce, družinski odnosi, odvisnosti, samopodoba, premagovanje težkih časov, demenca. Biblioterapevtska svetovalnica je virtualni prostor, kjer lahko vsakdo najde pomoč skozi branje.

Ob zaključku projekta digi.komp vas partnerji vabimo na zaključno konferenco DIGI.KOMP.KONF., ki bo v torek, 19. marca, od 10.00 do 11.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Na konferenci bodo spregovorili direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak, župan Občine Trbovlje mag. Zoran Poznič, predstavnica norveškega partnerja Piksel Produksjoner Maite Cajaraville in minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek.

Predstavili vam bomo nekatere projektne aktivnosti:

 • uporaba orodja umetne inteligence – Matej Uduč, ZLU,
 • predstavitev dejavnosti norveškega partnerja Piksel Produksjoner,
 • umetnost in tehnologija, umetniški performans –Kim Kern Kukovič, DDT,
 • pravljica o Tončku Knjigoljubu in Spletna domoznanska zbirka fotografskega gradiva,
 • aktualne projekte in aktivnosti zasavskih ustanov in društev v okviru krepitev digitalnih kompetenc v Zasavju.

Digitalno je tudi zabavno – za to bo poskrbel gost Tilen Artač.

Vabljeni! Veseli bomo vaše udeležbe.

Udeležba je brezplačna, vendar so obvezne prijave.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

PR objava


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor