Občinski svetniki občine Trbovlje so v sredo, 25. januarja na seji občinskega sveta potrdili posodobljen Pravilnik o pomoči pri plačilu daljinskega ogrevanja, s katerim se višina pomoči povečuje do višine največ 200 evrov na mesec.

Že v prvotnem pravilniku za to ogrevalno sezono je bil bistveno povišan cenzus za pridobitev pomoči. Pomoč lahko dobi npr. samska oseba, ko ima do 1.100 evrov mesečnih neto prihodkov.

Družine in samske osebe lahko zaprosijo in ob izpolnjevanju pogojev prejmejo do 3 mesece pomoči, pri čemer je mesečni znesek pomoči priznan do polovice stroška ogrevanja na položnici oziroma do največ 200 evrov. O upravičenosti do pomoči odloča komisija, sestavljena iz predstavnikov Občine Trbovlje, pristojnega CDS in RKS – Območnega združenja Trbovlje. Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Trbovlje, lahko občani pošljejo po pošti ali jo osebno oddajo na Rdeči križ Slovenije – OZ Trbovlje v času uradnih ur. Starejšim osebam, ki nimajo prevoza, bo za osebno oddajo vloge brezplačno na voljo vožnja Prostofer.

»V zadnjih dveh mesecih je vlogo za pomoč oddalo že več kot 450 občank in občanov. Naša želja in namen sta, da bi bila sredstva, ki smo jih zagotovili za pomoč našim ljudem v celoti porabljena,« so sporočilo za javnost zaključi na Občini Trbovlje.

Savus

Foto: arhiv Savus