Prvič so nastopili v Domu upokojencev na Tereziji, sodelovali so stanovalci doma upokojencev Franc Salamon in doma v Tisju pri Litiji, s prebiranjem njihovih prispevkov. Temu nastopu je sledilo še stodevetintrideset literarnih večerov. Sodelovali so na enainpetdesetih kulturnih prireditvah, več kot dvajsetkrat gostovali po Sloveniji.
Njihove večere je popestrilo petinšestdeset glasbenikov, med njimi je VIS DUT, kasneje so se preimenovali v Jesenske rože, nastopil kar devetnajstkrat, ženski in moški pevski zbor DUT vsak po enajstkrat, enako tudi harmonikar Franci Vrtačnik, kot solist. K temu je treba dodati njegove nastope, ko je spremljal pevce. Katarinski fantje so gostovali šestkrat, večkrat so se predstavili učenci GŠ Trbovlje.

Svoja dela so predstavili različni domači avtorji, tisti, ki so bili in odšli iz Trbovelj in nekaj takih, ki so spoznali rudarske kraje in njihove ljudi, zato se radi vračajo med svoje »nove« prijatelje.

Predsednik Literarnih prijateljev pri DUT je v uvodu povedal, da je bila njihova ustanoviteljica in desetletna predsednica Marja Kužnik, da jih je leto dni vodila Marinka Bučar, kasneje pa je sam prevzel to funkcijo. Ravnateljica GŠ Trbovlje Katja Mikula je večkrat priskočila na pomoč, da so program popestrili njihovi učenci. Maja Krajnik, vodja podružnične osnovne šole Alojza Hohkrauta, je pomagala organizirati medgeneracijska srečanja z njihovimi učenci. Marina Benetek opravlja funkcijo podpredsednice in nadaljuje s kroniko Literarnih prijateljev.

Ob jubileju so s pomočjo sponzorjev pripravili in izdali Zbornik. V predgovoru je Tone Partljič zapisal: »Upokojeni fantje in dekleta pišite, pišite, berite, berite, prisluhnite besedam, ki potujejo od srca do možganov in osmislite svoje življenje.« Županja Jasna Gabrič je zapisala, da je vesela, da kultura v Trbovljah ni nikoli zamrla, da imajo Trboveljčani še čas za knjigo. Predsednik DUT Janez Malovrh  pa, da se vedno znova potrjuje, da knapovsko okolje vzbuja čustva, ki morajo privreti na dan.

Praznovanju dvajsetletnice Literarnih prijateljev je vodila Lucija Cestnik, ušesa je razvajal godalni orkester Poco meno mosso pod vodstvom Katje Mikule, Franci Vrtačnik je raztegnil meh, peli sta Katarina Cestnik in Vida Vozel, pesmi različnih avtorjev so prebirali Literarni prijatelji, ki so začeli in končali ta jubilejni večer s petjem pesmi, namenjeno temu dogodku.

Za njihovo dobro opravljeno delo so se slavljencem zahvalili Urška Poznič Goršek v imenu Občine Trbovlje, predstavnik pevcev pri DUT in vodja podružnične osnovne šole Alojza Hohkrauta Maja Krajnik in jim zaželeli še veliko let uspešnega dela. Večer je bil zaključen v prijetnem druženju obiskovalcev, ki so okušali pripravljene dobrote.

Irena Vozelj