Mladostniki so danes čedalje bolj obremenjeni, od njih se vedno več pričakuje. Pritisk lahko pri mladih povzroči občutek nejevolje, razdražljivosti, pogosto so nezadovoljni s seboj in s svetom okoli sebe. Izpostavljeni so negativnim vplivom, za katere so bolj dojemljivi. Mladi marsikdaj napačno mislijo, da jim droge, ki so lahko dostopne, pomagajo premagovati nezadovoljstvo.

Droge so snovi, ki vplivajo na spremembo našega počutja, mišljenja in vedenja. Na grobo jih lahko razdelimo v tri skupine:

  • depresorji centralno-živčnega sistema, ki upočasnijo delovanje možganov (alkohol, morfij, kodein, heroin, metadon…),
  • stimulansi centralno-živčnega sistema, ki spodbudijo normalno delovanje možganov ter povečajo njihovo aktivnost (kokain, ekstazi, speed..),
  • halucinogene droge, ki privedejo do halucinacij in so lahko naravnega izvora (gobe, pejotl, opojna kadulja, volčja češnja…) ali sintetičnega izvora, kot npr. LSD.

V Sloveniji je na prvem mestu med mladostniki zloraba tobaka in alkohola. Slednji zavira delovanje možganov in s tem vpliva na naše vedenje in čustvovanje. Na ta način se sprostijo zavore in se poveča sproščenost. Na podlagi ESPAD raziskave se ocenjuje, da je eden od štirih 15-letnikov v EU že uporabil eno izmed prepovedanih drog. Najbolj priljubljena prepovedana droga med mladimi je konoplja.

Pogosta je tudi uporaba ekstazija, ki povzroči evforijo, željo po druženju in daje občutek energije. Danes je vsebnost učinkovine v njem precej višja, zato hitreje pride do zastrupitve, ki se kaže predvsem s simptomi in znaki prizadetosti možganov in srčno-žilnega sistema. Zaskrbljujoči so dolgotrajni učinki na možgane, saj poslabša kognitivne funkcije, predvsem vpliva na spomin.

Velik problem predstavlja pojav vse več novih sintetičnih psihoaktivnih snovi, ki so cenovno dostopne. Te vrste drog so neraziskane in povečujejo možnost za zdravstvene zaplete. Zastrupitve so nepredvidljive, saj ni znana kvaliteta pripravkov, problematične so tudi primesi, ki so skrite in nepoznane.

Zloraba dovoljenih in prepovedanih drog med mladimi strmo narašča. Da bi omejili oziroma preprečili uživanje drog med mladostniki, jih je treba seznanjati s posledicami zlorabe drog. Raziskave so namreč pokazale, da so mladi v EU premalo informirani o učinkih in tveganjih zaradi uporabe drog.

Mladostnik rabi oporo, da si izoblikuje osebnost in se na ta način nauči odgovornega odločanja in reševanja problemov.

Monika Belej, mag. farm.