ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Dolska šola tik pred obnovo

Župan občine Hrastnik Miran Jerič in direktor Rudisa Andrej Gorjup sta maja podpisala pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del rekonstrukcije in novogradnje Podružnične osnovne šole Dol.
Občina Hrastnik je sredi aprila zaključila postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Na razpis so prispele štiri ponudbe, za izvajalca pa je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je Rudis Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi  Rudis – AGM Nemec. Ponudbena cena znaša 2,9 milijona evrov.

Dela bodo pričeli izvajati takoj po zaključku šolskega leta 28. junija letos, skrajni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti pa je 30. junij 2018.

Projekt je Občina Hrastnik prijavila tudi na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

S podjetjem Akvaing d.o.o. pa je občina Hrastnik podpisala pogodbo za izgradnjo Trenutno pa potekajo dela tudi na matični šoli v Hrastniki, ki naj bi bila zaključena do 15. junija. Tam podjetje Akvaing ureja manjši prizidek in v dve učilnici v prostorih nad šolsko kuhinjo. Ta dela so vredna dobrih 100.000 evrov. V teh prostorih bo v času izvajanja rekonstrukcije in novogradnje na Dolu omogočen enoizmenski pouk dolskih šolarjev.

ZT

Isti avtor