Občina Zagorje ob Savi bo do leta 2022 izvedla energetske sanacije javnih objektov, ki še niso bili celovito energetsko sanirani. Za to mora najprej pripraviti investicijsko in projektno dokumentacijo, kar naj bi Občino stalo 111.000 evrov. So pa iz Občine Zagorje sporočili, da jim je ta sredstva skoraj v celoti (100.000 evrov) uspelo pridobiti iz programa ELENA (European Local Energy Asistance).
Gre za projekt, v katerega je vključenih 23 slovenskih občin, od tega 21 primorskih, občina Log-Dragomer in občina Zagorje. Pogodbo o izvajanju projekta tehnične pomoči ELENA je po potrditvi Evropske komisije podpisala tudi Evropska investicijska banka. Tako so partnerji do tehnične podpore po 1. oktobru že upravičeni. Partnerjem je na voljo za 2.250.000 evrov tehnične pomoči za izvedbo projektov v višini 45 milijonov evrov. To je drugi primer odobritve tehnične pomoči preko programa EIB ELENA v Sloveniji, ki se mu lahko priključijo še druge slovenske občine, njihov vodilni partner pa je energetska agencija GOLEA iz Nove Gorice.

»Sodelujoče občine so se v projektu zavezale, da bodo sklenile za 20-kratnik črpane tehnične pomoči pogodb za izvedbo energetskih sanacij javnih objektov bodisi po principu javno-zasebnega partnerstva bodisi po principu javnega naročanja« so ob tem še povedali na Občini Zagorje. »Skladno s projektom bodo energetske sanacije v Zagorju izvedene do leta 2022.«

ZT