V letu 2022 so v Zdravstvenem domu Trbovlje povečali program zobozdravstva za odrasle iz 4,3 na 5 teamov, pridobili so dodaten program Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo iz 0,4 teama na 1 team ter dodatnih 0,44 teama ortodontske ambulante (iz 1,56 na 2 teama), kar bo skrajšalo čakalno dobo za prvi pregled, ki je sicer ena izmed najkrajših v Sloveniji, še vseeno pa jo merimo v letih in ne v mesecih.

Investicije v ZD Trbovlje

V ZD Trbovlje so v letu 2022 v celoti prenovili nadstropje ambulant družinske medicine vključno s prostori dodatne ambulante, uredili so prostor za novo ambulanto zobozdravstva za odrasle vključno z opremo, nove prostore Centra za duševno zdravje odraslih, prostore za otološko in dermatološko ambulanto (s tem so se sprostili prostori za dodatne prostore za razvojno ambulanto). Nabavili so tudi popolnoma novo opremo v otološki ambulanti, tako, da bodo pacienti res deležni prvovrstne oskrbe.

Izvedli so še številne druge adaptacije prostorov, zamenjali dotrajane računalnike, nabavili številno medicinsko in zdravstveno opremo, ki bo zaposlenim olajšala delo, pacientom pa prinaša dodano vrednost.

Ostale novosti v letu 2022

Veliko energije so vložili v izdelavo projektne dokumentacije za prizidek, ki je nujno potreben, ter na mehkih veščinah in povezovanju med zaposlenimi (delavnice, izobraževanja, team buildingi …).

Veliki načrti za leto 2023

V ZD Trbovlje imajo velike načrte tudi za leto 2023, njihove prioritete pa bodo predvsem:

–         izgradnja sončne elektrarne,

–         uvedba sistema vodenja kakovosti,

–         nadaljevanje z urejanjem notranjih prostorov,

–         prenova poslovnega informacijskega sistema,

–         ureditev dodatnih parkirišč,

–         zapolnitev manjkajočega kadra, …

Direktor ZD Trbovlje, doc. dr. Denis Tomše, se zahvaljuje vsem sodelavcem za njihov trud in angažiranost ter pacientom za zaupanje in razumevanje.

PR objava