V sredo, 22. marca, so župan občine Hrastnik Miran Jerič, član uprave družbe Petrol Rok Vodnik in direktor Javne razsvetljave Ljubljana Stanko Furlan s podpisom pogodbe sklenili javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov in javne razsvetljave občine Hrastnik.
Občina Hrastnik bo v sodelovanju s Petrolom izboljšala energetsko učinkovitost štirih javnih objektov. Gre za OŠ narodnega heroja Rajka, zimski bazen, športno dvorano in občinsko stavbo, na katerih bodo toplotno izolirali fasade, zamenjali stavbno pohištvo, izolirali strope neogrevanih podstrešij, vgradili termostatske ventile ter učinkovite prezračevalne sisteme … S tem posegom načrtujejo letni prihranek 968.400 kilovatnih ur električne in toplotne energije oziroma 121.542 evrov. Prenova vseh štirih javnih objektov stane 1,7 milijona evrov, od tega bo Petrol investiral 51 odstotkov oziroma dobrih 800.000 evrov, 700.000 evrov predstavljajo evropska kohezijska sredstva, Občina Hrastnik bo dodala slabih 200.000. Občina s tem projektom kandidira tudi na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo. Če bo ta nepovratna sredstva prejela, bodo s sanacijo začeli že letos poleti, če jih ne bo, pa bodo najprej začeli z delnimi prenovami, ki jih investira družba Petrol. Energetska sanacija naj bi bila končana letos oktobra.

Občina Hrastnik je s konzorcijem družb Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana podpisala tudi koncesijsko pogodbo za obnovo in posodobitev javne razsvetljave v občini. Koncesionar bo prevzel lokalno gospodarsko javno službo za obdobje 15 let, v prvem letu bo obnovi javne razsvetljave namenil 430.000 evrov, z njo pa jamči letni prihranek električne energije za javno razsvetljavo 393.000 kilovatnih ur oziroma 40.000 evrov. Za letos načrtovana obnova bo zaključena predvidoma junija.

TPK

Prejšnji članekProslava ob dnevu brigadirjev
Naslednji članekUspešni mladi zasavski glasbeniki