Delavci, ki urejujejo preurejen podvoz na Dirmajerjev hrib v Hrastniku, hitijo z deli. Urejanje se približuje koncu. Oddahnili si bodo predvsem prebivalci, ki sedaj ne morejo z avtomobili do svojih domov. Pa tudi zaradi tega, ker bo podvoz omogočil precej bolj normalno življenje.

Naložba v posodobitev in rekonstrukcijo podvoza na lokalni cesti Cesta Hermana Debelaka (»Dirmajerjev hrib«) vključuje razširitev in poglobitev podvoza tako, da bo omogočen dostop osebnim in intervencijskim vozilom (vključno z gasilskim vozilom višine 3 metre). Posodobljeni bodo tudi dostopi (delna ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih) in komunalna infrastruktura (zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje).

Naročnika del sta Občina Hrastnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Predviden zaključek gradnje je v prvi polovici junija. Vrednost investicije je 650 tisoč evrov (60% DRSI, 40% Občina Hrastnik).

Savus

Foto: arhiv Občine Hrastnik/MJ