Elektro Ljubljana je priključila prvo sončno elektrarno, ki ima dinamično prilagojeno moč glede na trenutne razmere v omrežju.

»Vzpostavljamo sistem, ki bo spremljal kritične točke v omrežju glede na napetostne razmere. Napetost namreč merimo v kritični točki omrežja, ki je na drugi lokaciji, kot je postavljena sončna elektrarna. Meritve se pošljejo v distribucijski center vodenja, kjer jih preračunamo in potem pošljemo signale na sončno elektrarno, da zmanjša proizvodnjo, ko se pojavi problem,« je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič.

Gre za prvo tako sončno elektrarno v Sloveniji, ki bo prilagajala moč glede na trenutno stanje omrežja in kritične točke v njem. »S tem sistemom bomo lahko krmilili maksimalno moč elektrarne v skoraj realnem času. Vodili jo bomo iz našega centra vodenja, ki sicer ne krmili proizvodnih virov, ampak krmili naše omrežje,« je pojasnil predsednik.

Nova sončna elektrarna je pričela delovati z novim letom. Njena velikost je 10 kW in gre za povprečno samooskrbno elektrarno. Z uvedbo takšnega načina krmiljenja elektrarn predvidevajo, da se bo število zavrnjenih vlog za priklop sončne elektrarne zmanjšalo za polovico. »Večino vlog za priklop sončnih elektrarn in drugih obnovljivih virov na omrežje zavrnemo zaradi problemov z napetostjo in ne toliko zaradi preobremenitev. Z novim sistemom za uravnavanje moči sončnih elektrarn bomo lahko priklopili več elektrarn in na letni ravni povečali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Veseli smo, da bo imelo lahko še več ljudi svoje elektrarne,« je dodal.

»Pričakujemo, da bo tak način omejevanja le delno vplival na celotno letno proizvodnjo in zato v prihodnje pričakujemo več takih elektrarn tudi z velikim obsegom proizvodnje. Ker se močno spreminja pridobivanje električne energije in se kažejo večje potrebe tako doma kot v svetu, bomo v prihodnje najverjetneje veliko obnovljivih virov morali voditi iz našega centra vodenja,« je sklenil Zupančič.

Savus

Foto: arhiv Savus