Pozor(!)ni za okolje je kampanja, s katero želijo partnerji osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik. Kampanja poteka na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, z njo pa sodelujejo partnerji iz vse Slovenije, četrto leto že tudi GESŠ Trbovlje.
Zaključna prireditev projekta se je odvijala v Sokolskem domu v  Škofji Loki.  Kampanja deluje tudi pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.  Dogodka se je udeležil tudi Julien Frezard, direktor proizvodnje v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires. Organizatorji ugotavljajo, da z vključenimi 16.000 dijaki dosegajo svoj cilj, da kampanja  prerašča  v nacionalno gibanje za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Letos so bili eko ambasadorji GESŠ Trbovlje Vasja Grošelj, Brina Zajc, Žan Jernej Kovač in Kristijan Ostrovršnik pod vodstvom dveh mentorjev, Aleksandra Medveša, prof. kemije, in Katarine Bola Zupančič, prof. geografije. Eko ambasadorji morajo tekom leta pripraviti različne akcije, s katerimi opozarjajo na osrednjo temo zmanjševanje ogljičnega odtisa. Tako so trboveljski dijaki pripravili film, razstavo in  gradivo za zbornik EKOpraktik.  Njihovo delo ni končano, saj morajo vsi neprenehoma skrbeti za čistejše okolje in s tem tudi  manjši ogljični odtis.

ZT