Na 2. konferenci TRiii, ki so jo 10. maja pripravili v Delavskem domu Trbovlje, so spregovorili o inovativnosti in ustvarjalnosti v srednjem tehniškem izobraževanju ter povezovanju tega z gospodarstvom. Konferenco so z uvodnimi pozdravi otvorile županja Trbovelj Jasna Gabrič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje Marjetka Bizjak.
Program konference, ki naj bi trajala do 15. ure, je pester in vključuje zanimive govornike, med drugim iz Instituta Jožef Stefan, Steklarne Hrastnik, Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, domače srednje tehniške šole in srednje šole iz Raven. Sodelujoči predstavniki šol in drugih izobraževalnih inštitucij ter gospodarstva bodo predstavili svoj pogled na inovativnost v tehniškem izobraževanju in sodelovanja z gospodarstvom, iskali nove povezave in predstavili obstoječo dobro prakso.

»Oblike sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom so lahko različne,« je na lanski konferenci povedala Marjetka Bizjak. »Upamo, da jih bomo prepoznali in zametke za nadaljnje sodelovanje zastavili tudi na naši konferenci. Dijaki namreč morajo začutiti vez med svojim delom in realnim svetom.«

TPK