Elektro Ljubljana, ki pokriva tudi zasavske občine, je 16. maja v Ljubljani predstavila projekt Digitalne preobrazbe ekosistema Elektra Ljubljana – Digit Bela. V projektu, ki ga vodi Elektro Ljubljana, sodelujejo konzorcijski partnerji Troia, Informatika in Comland.

Projekt so predstavili izvršni direktor OE obratovanje in razvoj omrežja Matjaž Osvald,  vodja projekta Digit Bela Maja Savinek in predstavniki konzorcijskih partnerjev.

Družba Elektro Ljubljana z inovativnimi rešitvami in naprednimi storitvami sledi razvoju energetike. »Velik del sredstev namenjamo informacijskim storitvam. Pomemben dosežek na tem področju predstavlja digitalizacija sistema z najsodobnejšo programsko opremo, s katero smo v preteklem letu ustvarili digitalni dvojček našega VN, SN in NN omrežja. Projekt Digit Bela pomeni za podjetje digitalizacijo na področju vzdrževanja in investicij« je povedal Matjaž Osvald.

S projektom Digit Bela nameravajo  digitalno preoblikovati ekosistem Elektra Ljubljana, ki bo podpiral energetski prehod in izboljšal uporabniške izkušnje. »Z digitalno preobrazbo želimo razviti digitalno strategijo, preoblikovati poslovne funkcije razvoja in vzdrževanja elektrodistribucijskega omrežja, izboljšati zanesljivost, prožnost ter pospešiti adopcijo obnovljivih virov energije, spodbuditi povezljivost, interoperabilnost in nemoteno izmenjavo podatkov med različnimi akterji. Vzpostaviti želimo digitalna orodja in jih integrirati s storitvami za uporabnike omrežja. Omogočila bodo učinkovitejšo komunikacijo, povečala aktivno udejstvovanje uporabnikov v elektroenergetskem ekosistemu in krepila kibernetsko varnost ter izboljšala digitalne kompetence zaposlenih« je povedala Maja Savinek.

Projekt vključuje sedem novih inovativnih produktov, ki bodo z uspešno digitalno preobrazbo poslovnih funkcij in avtomatizacije procesov imeli trajnostni učinek na zagotavljanje stabilne in zanesljive oskrbe z obnovljivimi viri energije, podporo zelenemu prehodu z optimalnimi vlaganji v omrežje ter učinek na dinamično tarifiranje in trg prožnosti. Projekt se izvaja od začetka aprila 2022, končali bodo marca 2024. Vrednost projekta znaša 2.8 milijona evrov, 1,4 milijona bo sofinancirala Evropska unija.

Savus

Foto: arhiv Elektro Ljubljana