Občina Zagorje je januarja objavila javni razpis za dodelitev denarnih nagrad diplomantom za zaključne naloge dodiplomskega in podiplomskega študija, opravljene v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2015.
Na razpis je prispelo deset prijav, med njimi so člani komisije osmim dodelili nagrado. To bodo prejeli Gregor Brinovec za zaključno nalogo Problematika absentizma na primeru občine Zagorje ob Savi, Martin Ocepek za nalogo Vpliv sinteznih parametrov na lastnosti vodnih poliuretanskih in funkcionaliziranih akrilnih veziv na premaze, Tina Koder za nalogo Zgodovina Rudnika Zagorje, Urban Kos za nalogo Določitev temperaturnega korekcijskega faktorja pri nizkonapetostnih talilnih varovalkah, Marija Topole za nalogo Lik matere v dramatiki slovenske moderne in ekspresionizma, Tjaša Logaj za nalogo Mnenje staršev o vključevanju predšolskih otrok v organizirano športno vadbo v Zagorju ob Savi, Matic Grahek za nalogo Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na LC480011 Zagorje – v Zideh in Tatjana Grujič za zaključno nalogo Otrokovo poslušanje glasbe doma in v vrtcu.

Na osnovi Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge so do nagrade upravičeni diplomanti šeste (VI/2), sedme ali osme ravni izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije, so imeli ves čas študija stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi, njihova naloga pa je morala izpolnjevati vsaj še enega od kriterijev, kot so dodana vrednost naloge za poslovne subjekte v občini, uporabna vrednost naloge pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, prispevek naloge k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini, konkretna uporabnost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Zagorje ob Savi in pomembnost naloge pri aktivnem spodbujanju povezovanja med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami v občini.

Nagrajene zaključne naloge bodo na vpogled v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.

TPK

Prejšnji članekSavus versus – Vlado Garantini
Naslednji članekGimnazijci odlični v fiziki