sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Denar iz parkirnin se vrača

Občina Trbovlje je pred leti vzpostavila sistem plačevanja parkirnin in sicer pri Splošni bolnišnici Trbovlje in Zdravstvenem domu Trbovlje. Kot so sporočili s sedeža občine, so sredstva, ki so bila zbrana s plačevanjem parkirnin, letos namenili za sofinanciranje prenove dotrajanega parkirišča na Ulici 1. junija 4.

Naložba je vredna 84.664,64 evrov, v celoti jo financira Občina Trbovlje, del namenjenega denarja pa je iz naslova plačanih parkirnin.

Dela se ta mesec zaključujejo, v tem sklopu so uredili parkirišče pred stavbo, ki je bilo pred prenovo v zelo slabem stanju. Urejeno je bilo odvodnjavanje območja, razširili so uvoz na parkirišče, ki sedaj omogoča lažji, predvsem pa varnejši promet, hkrati pa so uredili tudi preplastitev omenjenega parkirišča.

Prav tako so izvajalci del, kot sporočajo z Občine Trbovlje, na novo zasadili drevesa in uredili okolico parkirišča. Na delu stavbe pa je bila urejena še hidroizolacija ter drenaža. Izvedli so tudi priključek fekalne kanalizacije na čistilno napravo, obstoječo greznico ob objektu pa so ukinili. Pod parkiriščem sta obnovili vso obstoječo električno napeljavo in meteorno kanalizacijo. Območje, namenjeno zgolj pešcem, pa je tlakovano s fotovoltaičnimi tlakovci, ki pripomorejo k čistejšemu zraku.

»Denar, ki so ga občani namenili plačilu parkirnine, smo tako namenili v javno infrastrukturo, kar je eden izmed načinov, s katerim se trudimo občanom omogočati prijetnejše okolje za življenje,« sporoča vodstvo Občine Trbovlje.

SAVUS     

Foto: Občina Trbovlje

Isti avtor