V sredo, 21. junija, so obeležili 15-letnico delovanja Društva generala Maistra za Zasavje v okviru Zveze društev general Maister. Kulturni program so pripravili v galeriji EVJ Kisovec.

Uvodni pesmi Riharda Majcna in Jerneja Pikla je sledil uvodni pozdrav ter pesem, ki jo je predstavila Tinkara Pograjc, sedmošolka iz Zagorja.

Predsednik društva Radigoj Perger je v nagovoru izpostavil začetke in cilje delovanja društva in zgledno sodelovanje med društvi ter z Zvezo društev general Maister. Pridružila se mu je prva predsednica Ana Režun, ki se je v kratkem, a čustvenem nagovoru spomnila začetkov delovanja društva, pobudnika Mira Štrajharja in drugih, ki so pogumno zakorakali v ustanavljanje društva.

Žal se na dogodek niso odzvali župani revirskih občin, ki so bili zadržani z drugimi obveznostmi, z veseljem pa so navzoči pozdravili predsednico Zveze društev general Maister Lučko Lazarev Šerbec, ki s svojo prisotnostjo na dogodkih in spremljanjem vsebin delovanja zasavskega društva kaže naklonjenost in spoštovanje dela vseh prostovoljcev, ki usmerjajo delo regijskega društva. Predsednica je v svojem govoru poudarila paralelo med Maistrovim bojem za narodnostne in politične potrebe Slovencev v začetki 20. stoletja in današnjimi potrebami po povezovanju vseh Slovencev, po ohranjanju domoljubnih, trajnostnih, zelenih vrednot hitro spreminjajoče se družbe.

Obiskovalci so si v dvorani lahko ogledali razstavljene panoje s povzetki likovnih in literarnih del učencev, ki so v preteklih letih sodelovali na domoljubnih društvenih natečajih. Učenki Kiara Zagorc iz Trbovelj in Kaja Režun iz Zagorja sta prebrali svoji razmišljujoči literarni deli, Rihard Majcen pa se je poslovil z aktualno pesmijo Frana Milčinskega.

Mojca Lazar Doberlet

Foto: DGMZ