Zaradi obnove vodovodnega omrežja v Bevškem bo delno oviran promet od Sušnika (Bevško 1) do odcepa za Ravensko vas. Promet na regionalni cesti bo urejen s semaforji, zapora bo potekala v treh fazah. Z deli bo Javno podjetje Komunala Trbovlje pričelo 18. aprila, trajala naj bi predvidoma do 17. junija 2016.
ZT