Evropska komisija je marca v okviru evropskega semestra objavila Poročilo o Sloveniji 2020, v katerem je prvič omenjeno tudi prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije.

Vključitev Zasavja v letošnje Poročilo dokazuje, da je bilo delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje v evropskih institucijah učinkovito, hkrati pa potrjuje dejstvo, da Zasavje potrebuje podporo za gospodarsko in socialno prestrukturiranje, saj se še vedno spopada s težavami zaradi opustitve rudarske dejavnosti.

Navedba Zasavja v Poročilu je pomembna tudi zato, ker v njem Evropska komisija analizira trenutno stanje v regiji in predlaga ukrepe, ki se bodo financirali iz evropskega Sklada za pravični prehod, iz katerega naj bi bilo zasavski in šaleški regiji namenjenih več kot 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev (in še 700 milijonov povratnih sredstev).

V prihodnjih mesecih se bo s tehnično pomočjo Evropske komisije začelo pripravljati Načrt za pravični prehod Zasavja, v katerem bodo navedene dejavnosti (projekti), ki se bodo podprli s sredstvi Sklada za pravični prehod. V izdelavo načrta bodo vključeni vsi zasavski deležniki, ki lahko pripomorejo k uspešnemu  prestrukturiranju regije. Hkrati pa lahko ta predstavlja osnovo za okrevanje regije po kriznem obdobju, ki ga je povzročila epidemija novega virusa.

Savus

Foto: arhiv RRA Zasavje