sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Danes si, jutri te ni

Zasavski VDC-jevci so v svojih strateških ciljih 2020-2025 zapisali, da želijo biti aktivni in glasni pri izgradnji bolj vključujočega in povezanega zasavskega okolja za bolj kakovostno/normalno bivanje odraslih oseb s posebnimi potrebami.

Zato so začeli z aktivnostmi zasavskih ViP dogodkov (Vključujoči in Povezani) v okviru projekta Gradimo ViP Zasavje.

Slogan Danes si – jutri te ni je bila rdeča nit ViP dogodka na prostem, ki se je odvil v torek, 23. junija, pred zasavskim VDC-jem s predstavniki Centra za socialno delo Zasavje. Po reorganizaciji centrov se je poleg nalog, ki so jih Centri izvajali že v preteklosti, izoblikovalo precej novih oblik pomoči, ki so jih v skupni predstavitvi želeli čim bolj približati svojcem in ostali zainteresirani javnosti.

Skupne naloge sta predstavili namestnica direktorja CSD Zasavje – Enota Trbovlje Kristina Milar in namestnica direktorja CSD Zasavje – Enota Zagorje Adisa Mujčinovič. Spremembe na področju zakonodaje in vrste pomoči, ki jo lahko sedaj prejmemo na CSD-ju sta predstavili regijska koordinatorka invalidskega varstva – skupna služba CSD Zasavje Maja Renko in vodja interventne službe na CSD Zasavje – skupna služba Marjana Milek Ogrinc.

V okviru projekta VIP Zasavje so se dotaknili tudi projekta S teboj lahko, ki ga bomo pod okriljem VDC Polž Maribor, izvajali do marca leta 2022. Srečanja se je udeležila tudi Alja Vozelj, ki je v okviru projekta ViP Zasavje uporabnikom in svojcem na voljo za odkrivanje in lajšanje najrazličnejših stisk in težav, s katerimi se vsakodnevno srečujemo.

Srečanja se je udeležilo 34 svojcev uporabnikov in 7 strokovnih delavcev VDC-ja, 6 predstavnikov CSD Zasavje ter izvajalka podporne storitve psihosocialne pomoči.

Danes si, jutri te ni! Pomembno je, da se tega ozavestimo, se o tem pogovarjamo in storimo danes, kar lahko storimo, da vemo, kdo nam lahko pri tem pomaga, da vemo, kam se lahko v stiski vedno obrnemo po pomoč. Skupaj zmoremo.

Heda Kovač

Foto: Domen Pociecha

Previous article
Next article

Isti avtor