četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Dan za spremembe

Dan je pripravila in organizirala  Ekošola Srednje šole Zagorje. »Preko različnih delavnic in predavanj so dijaki spoznavali, da smo si ljudje različni, da moramo stopiti  naproti ljudem, ki potrebujejo pomoč, ne pa da jim s svojimi dejanji povzročamo še večjo (telesno ali duševno) bolečino. Dijaki so spoznali nekaj terapij, ki nam lahko pomagajo v današnjem stresnem času, samo verjeti  moramo vanje. Seveda moramo zaupati in verjeti tudi vase,  kajti samo na takšen način nam bo uspelo doseči zastavljene cilje«, so zapisali v sporočilu za javnost Srednje šole Zagorje.
Za sodelovanje so se v šoli zahvalili: Mitji Duhu in Tomažu Deželaku, Petri Škarja in Marku Korenjaku, mepijevcema Ani in Jaku, Mariji Gotar,  članom Kinološkega društva Zagorje ter Zavodu Pet, Menihi iz Amnesty international, predstavnicama Mediasa in Safe.si, Zdravstvenemu domu Trbovlje ter Rdečemu križu, Slovenski vojski ter Mirtu Komelu iz FDV ter Institutu Knoll.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor