Na Srednji šoli Zagorje so 5. aprila pripravili dan za spremembe. Na letošnjem dnevu so na šoli in zunaj nje gostili 17 gostov z najmanj 17. različnimi zgodbami.

Zgodbe so imele različne namene: da začutimo hvaležnost in spoštovanje do tistih, ki čistijo za nami (Javno komunalno podjetje Zagorje), da se zamislimo nad posledicami našega ravnanja z okoljem. Planet B žal (še) ne obstaja (Humanitas, Vist, Polona Koren), da prepoznamo različne odvisnosti, zaradi katerih trpi naše telesno in duševno zdravje ter da znamo (pravočasno) ukrepati oz. poiskati pomoč. (Najdi.se, Zavod Mepi, Zdrava igra, Zavod Vozim, Mladinski center Dravinjske doline), da podpremo invalide pri njihovem vključevanju v družbo in s tem zmanjšamo njihovo socialno izključenost. (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Tim Bučar), da so delovne izkušnje, sodelovanje v humanitarnih organizacijah, mladinskih organizacijah, v športu in v umetnosti odlična popotnica za življenje in delo, ki naj ne bo le delo ampak tudi strast (M job, Konna – kreativna slaščičarna, Območno združenje RK Zagorje, Karitas, MC ZOS, Europa Direkt Zasavje, TD Ruardi, Kinološko društvo Zagorje, Denis Avdić).

Bojan Štih je v uvodu svoje knjige Kratke in izmišljene zgodbe iz let 1941–1945 med ostalim zapisal misel indijskega filozofa Tagoreja: »Veletok resnice teče po prekopih zmot.« Tako kot je veletok resnice večen, tako so večne tudi zmote. Le vsebina teh zmot in resnice se lahko spreminja. Del teh zmot odkrivamo na naših dnevih za spremembe, odpravljali pa jih bomo le, če bomo postali aktivni državljani.

Zdenka Resnik

Foto: Srednja šola Zagorje