Lokalne skupnosti si želijo, da bi perspektivni mladi ostali doma, zato jim mnoge ponujajo različne ugodnosti. Ena od oblik spodbud so tudi štipendije v času šolanja.

Občina Trbovlje že vse od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije, s katerimi želi prispevati k višji izobrazbeni strukturi prebivalstva in hkrati razbremeniti družinske proračune prejemnikov štipendije.

Javni razpis za študijsko leto 2020/2021 je odprt do 8. oktobra 2020. Vlogo za pridobitev štipendije lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).

Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom deficitarnih poklicev oz. poklicev, pomembnih za občino Trbovlje, štipendije prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za zdravnike splošne medicine in specialiste ter bodoči strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava.

Savus

Foto: arhiv Savus