Čopova priznanja, ki jih podeljuje Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku stroke. Urška Bajda, ki je vodja šolskih knjižnic na OŠ Tončke Čeč Trbovlje in JZ Marjana Nemca Radeče, je Čopovo priznanje prejela za svoje izjemno strokovno delo, sodelovanje v več kot 30 mednarodnih projektih, in uresničevanje poslanstva šolske knjižničarke, ki spodbuja in motivira najstnike k branju za znanje in branju za užitek, obenem pa prenaša ljubezen do knjig tudi na ostale zaposlene v obeh šolah in starše otrok.
Po prejemu priznanja je povedala: »V prvi vrsti mi to pomeni potrditev in počastitev s strani stroke, takoj nato pa obvezo, da dokazujem še naprej, da si tako visoko strokovno priznanje zaslužim. Jaz pač delam, opravljam krasen pedagoški poklic šolske knjižničarke, učiteljice in mentorice, ki učence devet let spremlja na njihovih poteh branja za znanje in branja za užitek. Moje delo je moje poslanstvo. Ko je delo poslanstvo, je življenje užitek.«

Urška Bajda, ki je septembra uspešno zagovarjala magistrsko delo Vloga knjižnice v procesu vseživljenjskega učenja uporabnikov, je novembra prejela tudi priznanje Slovenske sekcije IBBY za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.

Od leta 2011 vodi na obeh šolah, kjer je zaposlena, tudi debatni klub.

TPK