V Zdravstvenem domu Zagorje so ob pomoči Občine Zagorje in v sodelovanju z osnovnimi šolami tudi v letošnjem šolskem letu 2015/2016 izvedli akcijo Čisti zobje ob zdravi prehrani. Akcija poteka pod strokovnim in organizacijskim okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Poteka že od leta 1983, ko je v njej sodelovalo 34 osnovnih šol, danes  je vanjo zajetih  99 odstotkov slovenskih osnovnih šol, tudi šole za otroke s posebnimi potrebami in zavodov za usposabljanje. V občini Zagorje ob Savi akcija poteka od leta 2011, pobudnica akcije pa je zobozdravnica Divna Bogdanović.
V Zagorju so v akcijo že od začetka vključene vse tri osnovne šole s podružnicami od drugega do petega razreda, letos so v njej sodelovali tudi vsi učenci osnovne šole dr. Slavka Gruma, skupaj 698 otrok oziroma 43 razredov. Pet zmagovalnih zagorskih razredov se je včeraj udeležilo tudi prireditve v Ljubljani, in sicer 5. a iz OŠ Tone Okrogar, 4. c iz POŠ Kisovec, 5. a in 5. b iz OŠ Ivana Skvarče ter 5. b iz OŠ Ivana Kavčiča. Na prireditvi so se imeli super, tam so nastopili plesni animatorji, akrobatska skupina Dunking Devils in skupina Čuki.

Akcija temelji na nenapovedanih pregledih čistosti zob. Preventivna medicinska sestra pride na obisk k učencem v šolo in izvede kontrolo s pomočjo testne tabletke za obarvanje zobnega plaka. Otrok s čistimi zobmi razredu prisluži točko. Kontrola se izvaja enkrat mesečno, v obdobju od septembra do aprila. Točke se vpisujejo v posebno tabelo, ki visi na vidnem mestu v šoli. Vsak posamezni razred lahko zbere maksimalno 120 točk. Rezultati se zapisujejo in zbirajo za vsak razred in šolo posebej, zmaga pa tisti razred, ki osvoji najvišje število točk.

Po prireditvi se je učiteljicam in ravnateljem, pa tudi staršem za podporo pri organizaciji zahvalila Mateja Avsec Jozić, diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji v Zdravstvenem domu Zagorje. »Zahvalila bi se tudi Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu Švaganu, ki nam je nesebično prisluhnil in priskočil na pomoč pri pokrivanju stroškov prevoza na zaključno prireditev,« je še dejala Avsec Jozićeva.

ZT