Osemčlanska osnovnošolska ekipa prve pomoči Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik se je po uspehu na regijskem preverjanju znanja iz prve pomoči, kjer so zasedli prvo mesto, udeležila tudi državnega preverjanja na Debelem Rtiču. Domov so se vrnili z osvojenim 4. mestom. Člani ekipe so pokazali zavidljivo znanje nudenja prve pomoči in poznavanja zgodovine RK. Skupaj z mentorji so se odločili, da tudi v naslednjem letu nadaljujejo s svojim delom in si pridobijo še več spretnosti in dodatnega znanja, ki ga bodo lahko s pridom uporabili pri nudenju prve pomoči in reševanju življenj.

Savus

Foto: arhiv OZ RK Hrastnik