Konec leta 2021 so  Literarni prijatelji Društva upokojencev Trbovlje pripravili almanah Literarni prijatelji 25 let. Člani odbora za literarno dejavnost pri DUT so aktivni že od leta 1996, četrt stoletja.

V almanahu so opisali svoje delovanje zadnjih petih let. Kljub koroni, ki prinaša obilo stresnih trenutkov v zadnjih dveh letih, literarni prijatelji ne mirujejo. V decembru 2020 so izdali knjižico Literarni mehurčki. V letih delovanja so pripravili skoraj dvesto literarnih večerov, sodelovali so na številnih kulturnih prireditvah, gostovali v mnogih slovenskih krajih. Zato so prejeli nekaj pomembnih priznanj, med njimi občinsko nagrado Tončke Čeč.

Literarni prijatelji so tisti, ki žive v Trbovljah in tisti, ki so se tu rodili ali nek čas živeli, se odselili, a jih nikoli niso pozabili. Nekaj jih je odšlo za mavrico, a je za njimi ostal neizbrisen pečat in večkrat so omenjeni ob različnih priložnostih. Ohranjajo spomin na rudarstvo, ki je zakoreninilo skrb za »kumerate«, na tiste trdne vezi, ki niso na daleč vidne, a trše od skale in železa.

Nagovor sta napisala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik Društva upokojencev Trbovlje Janez Malovrh. Oba sta pohvalila njihovo delo, saj so predstavili tudi tiste, za katere ne bi nikoli izvedeli, da so polni ustvarjalne energije in hranijo svoje pisanje v zvezkih ali na računalnik napisane tekste. Svoje občutke o druženju in pripravah na prireditve so napisali Andrej Železnik, Marina Benetek, Vida Vozel, Mili Drnovšek, Cvetka Kozmus, Aleš Gulič Leko, Bogdan Barovič, Jožica Novak, Lea Hlebec, Marija Juraja, Marinka in Maks Starc, Slavko Stošicki. Niso pozabili na njihove zveste sodelavce Petra Klenovška, ki pripravi ozvočenje, Branka Špitalarja, ki pripravi dvorano in Franca Vrtačnika, kralja harmonike, ki igra različne viže. Vedno imajo v programu nekaj glasbene podlage, kjer so med številnimi gosti nastopali tudi učenci Glasbene šole Trbovlje in vokalna skupina Plavice. Katja Mikula, ravnateljica Glasbene šole Trbovlje in Karmen Lindič, vodja vokalne skupine Plavica sta napisali, da si želita še naprej skupnega sodelovanja na druženjih, da se njihove ustvarjalne poti spet kmalu prepletejo.

V tem času so jih za večno zapustili Katarina Cestnik – Inča, Tine Lenarčič in Jože Bernot. Da spomin nanje ne bo obledel, povedo besede, spomini na njihova srečanja, skupno ustvarjanje, pogovore, nasvete … Vrzel, ki je nastala, bo težko zapolniti.

Iz kronologije literarnih večerov izhaja, da so jih leta 2016 pripravili od aprila do decembra sedem, leta 2017 deset, leta 2018 osem, leta 2019 devet, leta 2020 dva. V zadnjih petih letih so sodelovali tudi na dvanajstih drugih prireditvah.

Marina Benetek vedno doda češnjo na torto. Tudi tokrat je almanahu dodala pesem Korona dodatek, ki ga je zaključila takole:

»A bodimo previdni vedno in povsod,

da nas virus spet ne stisne v kot,

da se bomo lahko veselili

stvari, ki smo jih že skoraj pozabili.«

Irena Vozelj

Foto: Irena Vozelj