ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Cesta čez hrib

Cesto preko platoja Ojstro, ki bo najkrajša povezava med občinama, so uredili v sklopu zapiralnih del RTH se na področju sanacije površin, poškodovanih zaradi rudarjenja. Na otvoritev se je Jasna Gabrič pripeljala s kolesom v družbi sodelavcev in trboveljskih kolesarjev, Miran Jerič pa v družbi članov KK Hrastnik, med katerimi je bil tudi štiriletni Maks Halzer. Maks je imel tudi priložnost, da je v družbi obeh županov in direktorja RTH dr. Janeza Žlaka prerezal trak ob svečani otvoritvi ceste. Vsi trije so na slovesnosti tudi spregovorili zbranim. Program je povezoval Jani Medvešek, na harmoniko pa je zbranim zaigral Antonio Jukič.

V letu 2017 so dokončali prvo fazo ureditve z rekonstrukcijo odseka lokalne ceste Abeceda–Prapretno do Veličkove ceste v občini Hrastnik.Na odseku Veličkova–Ojstro so se dela začela jeseni 2017 in se sedaj zaključujejo. V sklopu izgradnje ceste je do odcepa proti vrtičkarjem zgrajen hodnik za pešce, do objekta Jurišič pa bo cesta tudi osvetljena. Na navedenem odseku proti Ani je zamenjan glavni vodovod, vzdolž celotne trase položen optični kabel, urejeno odvodnjavanje, izdelane oporne in podporne konstrukcije, položen asfalt in reguliran hudournik Prešnica. Hkrati so uredili tudi posamezne priključke proti Prapretnem, Ani, vrtičkarski coni, Pleskem in na Ojstro.

Cesta je v večini široka 5,5 metra, celotna dolžina pa znaša 1.100 metrov. Izvajalec del, podjetje AGM Nemec, je dela na trasi od Veličkove do platoja Ojstro opravil precej pred rokom. Danes pa je sledila še uvedba v delo na nekaj deset metrov dolgem odseku na platoju Ojstro, kjer je še makadam. Tudi to posodobitev bo izvajalo podjetje AGM Nemec. Računajo, da bodo z deli zaključili v dveh mesecih. Takrat bodo tudi spustili promet po novi povezavi med Hrastnikom in Trbovljami. Cesta bo odprta le za osebna avtomobila, za tovorna bo promet po tej lokalni cesti prepovedan.

MP

Isti avtor