četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Certifikat zaupanja in odprti računi

Stanovanjsko obrtno podjetje (SOP) Trbovlje d.o.o., ki ga vodi direktorica Nadja Zupan,je letos aprila pridobilo certifikat Zaupanja vreden upravnik. Certifikat podeljuje Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS, ima pa ga le 26 slovenskih upravnikov. V Zasavju ga je poleg SOP pridobil še Spekter.

Začetki podjetja SOP segajo v leto 1965. V devetdesetih letih je pod takratnim vodstvom Franca Zupana podjetje pričelo z dejavnostjo upravljanja nepremičnih. Poleg upravljanja pa je izvajalo tudi manjša obrtniška dela, čeprav to ni običaj. Zaradi čedalje večje nekonkurenčnosti so se letos v podjetju odločili, da obrtno dejavnost opustijo.

Sicer SOP upravlja z 71 objekti oziroma 1312 stanovanji v občinah Trbovlje in Hrastnik. »Najbolj občutljiv del upravljanja nepremičnin,« je povedala direktorica Nadja Zupan, »so sredstva rezervnih skladov. Zato smo z novim letom odprli fiduciarni transakcijski račun za vsak objekt, s katerim upravljamo.« Na tak način imajo etažni lastniki pregled in nadzor nad sredstvi rezervnega sklada, v katerega vplačujejo. Sredstva so namenjena investicijam, med katerimi je bila letos največja in najbolj zahtevna energetska sanacija stolpnice na Trgu svobode v Trbovljah, ki je stala 360.000 evrov.

ZT

Isti avtor