sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Ceroz z deseterico novih

Čistilna naprava, ki čisti izcedne in onesnažene vode do predpisanih parametrov za izpust v vodotok, je že pričela obratovati. »Proces čiščenja izcednih vod poteka pod nadzorom izvajalca gradnje in trenutno tudi v skladu s programom,« je ob tem povedal direktor Ceroza Vili Petrič.
Sortirnica in kompostarna sta začeli obratovati z zagonskimi kapacitetami. Te sestavljajo odpadki iz petih občin od Litije do Radeč. »Po zagonu proizvodnje v obratu sortirnice se s časovnim zamikom prične z delom v obratu za male biološke odpadke. To pomeni tako v delu stabilizacije ostanka odpadkov po sortiranju kot tudi v procesu pridobivanja komposta,« je pojasnil Petrič. Dodal je še, da pričetek novih dejavnosti v centru predstavlja predvsem velik preskok v našem razmišljanju. Med prioritetami pa izpostavil, da se vsi procesi čim hitreje stabilizirajo in se prične obdelava odpadkov v polnem obsegu.

V Cerozu so novo leto startali tudi z novimi zaposlenimi. Že oktobra so zaposlili dva delavca za opravljanje del na premični mehanizaciji, s 4. januarjem letos pa še osem novih sodelavcev za potrebe delovnega procesa v sortirnici. Novi zaposleni so prebivalci KS Marno in zaposleni za nedoločen čas s poskusno dobo. V prvih dnevih leta se po besedah direktorja še seznanjajo s podjetjem in njegovimi delovnimi obrati. V nadaljevanju se bodo začeli praktično usposabljati na posameznih strojih in se seznanili s proizvodnim procesom, od tega najprej v obratu sortirnice.

TPK

Isti avtor