Ali bo v prihodnosti možno cepljenje tudi v lekarni?

Cepljenje predstavlja enostaven, varen in učinkovit zdravstveni ukrep za zaščito posameznikov pred nalezljivimi boleznimi. Zavedati se moramo, da cepljenje vsako leto prepreči 2-3 milijone smrti po vsem svetu.

Zakoni po vsem svetu določajo, da cepljenje izvaja zdravnik ter po njegovem naročilu ustrezno usposobljena medicinska sestra. V zadnjih desetih letih je na mednarodni ravni opaziti trend vpeljevanja storitve cepljenja tudi v javne lekarne. V 15 evropskih državah (npr. Švica, Velika Britanija, Portugalska …) se kot cepitelji v storitev cepljenja vključujejo tudi farmacevti.

Kdo pa je farmacevt cepitelj?

To je magister farmacije, ki je z ustreznim usposabljanjem pridobil potrebne kompetence za izvajanje cepljenja. Ta farmacevt mora redno nadgrajevati pridobljeno znanje o  cepljenju in cepivih, s posebnim poudarkom na varnostnih ukrepih za obvladovanje anafilaktičnega šoka in postopkov oživljanja.

Kje v Evropi se že lahko pohvalijo z izkušnjami s cepljenjem v lekarnah?

Prvi so leta 2002 to testirali v Veliki Britaniji, leta 2007 so jim sledili kolegi iz Portugalske, v letu 2011 Irci. Na Irskem so v lekarnah do danes cepili že četrt milijona pacientov. Statistika je pokazala, da so s cepljenjem v lekarnah povečali precepljenost z vključevanjem oseb, ki se pred tem z izbranim cepivom še nikoli niso cepile. V večini evropskih držav, ki že izvajajo cepljenje v lekarnah, je cepitelj farmacevt, v primeru Danske in Norveške pa tudi farmacevtski tehnik.

Ali se danes že lahko cepimo v lekarnah po Sloveniji?

Ne, to žal pri nas še ni mogoče. Slovenski zakoni o nalezljivih boleznih in drugi predpisi še ne podpirajo cepljenja v javnih lekarnah. Lahko pa trdimo, da je dinamika sprememb na tem področju v Evropi zelo hitra, zato pričakujemo podporo vladnih institucij tudi pri vpeljavi cepljenja v slovenske javne lekarne.

Kaj vidite kot pomembne prednosti cepljenja v lekarnah?

Prva prednost je sama dostopnost. Lekarne so se že v času epidemije Covid-19 izkazale kot najbolj dostopna zdravstvena ustanova. Na drugem mestu lahko govorimo o širokem razponu delovnega časa, kar omogoča posamezniku bolj prilagojeno odločanje glede termina in lokacije cepljenja. Kot najpomembnejše pa bi farmacevti kolegialno pristopili k razbremenitvi slovenskega zdravstvenega sistema.

Tudi v Zasavskih lekarnah bi ob spremembah zakonodaje v prihodnosti ustrezno usposobili magistre farmacije – cepitelje in v lekarne vpeljali dodatno storitev –  cepljenje v lekarni.

Anja Ključevšek Roglič, mag. farm.

Zasavske lekarne