Osebe z oslabljenim imunskim odzivom so med trenutno epidemijo covida-19 še zlasti ranljive in izpostavljene. Imunska pomankljivost, ki je posledica bodisi bolezni ali prejemanja določenih zdravil z zaviralnim učinkom na imunski odziv, poveča tveganje za okužbo s SARS-CoV-2 in težji potek bolezni covid-19.

Zato je zelo pomembno, da bolniki dosledno upoštevajo priporočila za zmanjševanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Predvsem naj se izognejo potencialnim stikom z ljudmi, ki bi lahko prenašali okužbo in ostanejo v domačem okolju. Poleg tega je za bolnike z oslabljenim imunskim odzivom priporočeno, da se zaščitijo s cepljenjem.

Na splošno velja, da so cepljenja z inaktiviranimi oz. »mrtvimi« cepivi za bolnike z oslabljenim imunskim odzivom varna. Na drugi strani pa cepljenje z živimi oslabljenimi cepivi predstavlja določeno tveganje za te bolnike in se ga zato izogibamo.  V Sloveniji se trenutno uporabljajo štiri cepiva proti okužbam s SARS-CoV-2, in sicer proizvajalcev BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca in Janssen. Vsa navedena cepiva spadajo v tako imenovano skupino »mrtvih« cepiv in so kot taka primerna za cepljenje oseb z imunskimi pomankljivostmi. Glede na nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19 spadajo ti bolniki med posebej ranljive kronične bolnike in se lahko cepijo prednostno. Za cepljenje oseb z oslabelim imunskim odzivom so ustrezna vsa štiri cepiva in se nobeno ne priporoča prednostno. Cepljenje je smiselno tudi za osebe, ki so covid-19 že prebolele. Morda bo za vzdrževanje zaščite proti covid-19 potrebno vsakoletno cepljenje, kar se bo pokazalo z nadaljnjim spremljanjem cepiv.

Zaradi okrnjene imunosti je pri teh bolnikih pričakovan slabši imunski odgovor po cepljenju in s tem slabša učinkovitost cepljenja. V kolikor je imunska pomanjkljivost posledica prejemanje določenih zdravil, lahko boljšo učinkovitost cepljenja dosežemo z daljšim odmikom od zadnjega odmerka zdravil.

S cepljenjem ne zaščitimo le sebe, temveč tudi zdravje naših bližnjih. Za dodatno zaščito se zato priporoča cepljenje družinskih članov in drugih oseb, ki prihajajo z bolnikom v tesnejši stik. S tem namreč posredno zaščitimo bolnika pred okužbo. Samo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb z virusom SARS-CoV-2. Pričakujemo, da bomo to dosegli z ustrezno precepljenostjo z varnimi in učinkovitimi cepivi ter s tem zaščitili najranljivejše med nami.

dr. Simona Darovic, mag. farm.

Foto: Zasavske lekarne