ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Čemšeniška cerkev se lahko nenadoma zruši

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Čemšeniku je tako močno poškodovana, da je ogrožena varnost ljudi, in jo je potrebno zapreti. To so pokazale študije in geološke ter geomehanske raziskave, ki jih je Občina Zagorje ob Savi naročila po naravni vodni ujmi leta 2010.  Naročila jih je zato, da bi na njihovi podlagi sanirala plaz Čemšenik. Pri izvajanju raziskav pa so izvajalci opozorili, da se je celotni plaz ves čas meritev nenehno premikal, in sicer najhitreje pod cerkvijo. Zaradi diferenčnih premikov vzhodnega in zahodnega dela objekta, kar se kaže v odiranju razpok na cerkvi, je študija povzela ugotovitev, da je objekt že tako močno poškodovan, da je ogrožena varnost ljudi, in ga je potrebno zapreti.
Da območje ni varno, je potrdil tudi projektivni biro Šafner, ki je po naročilu Občine Zagorje ob Savi 30. septembra letos na podlagi dosedanjih raziskav izdelal strokovno mnenje o stanju poškodb in statični varnosti čemšeniške župnijske cerkve. Ugotovil je, da objekt ni varen. Ogrožena pa je tudi neposredna okolica cerkve, predvsem zaradi nevarnosti nenadne porušitve osrednjega dela južnega zidu. Obstaja tudi velika nevarnost prevrnitve celotnega vzdolžnega zidu na južni strani cerkve.

Občina Zagorje je zaradi teh ugotovitev pozvala lastnika župnijske cerkve Ljubljansko nadškofijo, da takoj sprejme potrebne ukrepe in prepreči, da bi obseg poškodb ogrožal varnost ljudi.

V ponedeljek, 17. oktobra, so na Občini Zagorje prejeli v vednost dopis Nadškofije Ljubljana, naslovljene na Župnijo Čemšenik, v kateri ta tamkajšnjemu župniku naroča, da glede na ugotovitve strokovnega poročila o stanju poškodb in statični varnosti cerkve, to takoj zapre in prepove vstop vsem nepooblaščenim osebam. Z ustreznimi opozorili pa mora obiskovalce pokopališča obvestiti, da pokopališče obiskujejo na lastno odgovornost. Vse bogoslužje se bo do nadaljnjega v Čemšeniku odvijalo v stavbi župnišča.

»Cilj lokalne skupnosti, Nadškofije Ljubljana, Župnije Čemšenik ter krajanov in krajank Čemšenika je, da se cerkev ohrani in da se čim prej zagotovi varno izvajanje bogoslužne dejavnosti v cerkvi Marijinega vnebovzetja,« so ob tem povedali na Občini Zagorje. »Občina Zagorje ob Savi si skupaj z Nadškofijo Ljubljana, Župnijo Čemšenik in pristojnimi ministrstvi, ki so seznanjena z razsežnostmi plazu v Čemšeniku, prizadeva, da bodo v najkrajšem možnem času pripravljeni projekti za sanacijo plazu na neposrednem območju cerkve in pokopališča kot tudi za sanacijo cerkve.«

Občina Zagorje se je glede situacije v Čemšeniku namreč povezala tudi s pristojnimi ministrstvi, ker cerkev sodi pod spomeniško varstvo.

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor