Člani hrastniškega združenja slovenskih častnikov so se na strokovni ekskurziji 14. novembra v Gornji Radgoni najprej seznanili z delovanjem tamkajšnjih kolegov. Z zanimanjem so prisluhnili majorju Zdravku Stolniku, ki jim je kot eden glavnih udeležencev predstavil potek osamosvojitvene vojne v Gornji Radgoni. Prizorišča, kjer je vojna potekala, so si pod vodstvom Jožeta Vaupotiča tudi ogledali. Po strokovnem delu so izletniki obiskali tudi vinske kleti, si ogledali del vinorodnih okolišev in ekskurzijo zaključili z družabnim srečanjem na eni tamkajšnji turistični kmetiji.
Ivan Zore