V soboto, 20. junija, je predsedstvo Zveze slovenskih častnikov pripravilo organiziralo razširjeno sejo predsedstva slovenskih častnikov v prostorih kadetnice vojašnice Generala Maistra v Mariboru.

Na sejo so povabili predsednike in sekretarje območnih in občinskih združenj, hkrati so pripravili še zbor zastavonoš. Po uvodnem nagovoru predsednika general majorja Alojza Štainerja so podelili zlate plakete posebno zaslužnim posameznikom za dolgotrajno in aktivno delo v organizaciji.

Na zboru so pretresli možnosti izvedbe programa, saj so te zaradi koronavirusa drugačne od običajnih. V prvem polletju so programe v vseh organizacijah morali prestavljati in organizacijo prilagajati sprotnim ukrepom. V drugem polletju bo možnosti za izpeljavo programov več. Izvedba bo še vedno odvisna od trenutnih ukrepov, na seji pa so pretresli različne vidike izpeljave akcij.

Splošna ocena je bila, da je možno programe izvesti po posameznih skupinah z nekaterimi korekcijami v okviru posameznih skupin, člane bodo skušali motivirati člane z izobraževalnimi in taktičnimi aktivnostmi. Nosilni dogodki programa Zveze pa bodo ostali v planu izvedbe.

JP

Foto: arhiv OZSČ Zagorje