sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Častni občan in prvojunijski nagrajenec

Naziv častnega občana ali občanke podeljuje Občinski svet občanom in občankam občine Trbovlje za posebne zasluge in izjemne dosežke v njihovem življenju na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine.

Prvojunijsko nagrado podeljuje Občinski svet občanom in občankam občine Trbovlje za življenjsko delo in večletno nadpovprečno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja, za izjemne posamične dosežke občanov in občank Trbovelj, ki so s svojim avtorskim delom ali z drugimi dejanji na posameznih področjih prispevali k razvoju, ugledu in k uspehu občine Trbovlje ter za izjemne dosežke na posebnih področjih ali v ustanovah zunaj občine, ki tudi prispevajo k ugledu občine Trbovlje. Prvojunijska nagrada se ne podeljuje za dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Lahko se podeli podjetjem, zavodom, organizacijam, društvom, skupinam in združenjem.

Predloge za javni razpis lahko podajo posamezni občani in občanke, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in druge organizacije do 24. marca 2023.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor