četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Častni občan dr. Matjaž Kmecl

Ob letošnjem občinskem prazniku Trbovelj so podelili občinska priznanja za letošnje leto. Naziv častnega občana za izjemne zasluge, ki imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo in ugled občine Trbovlje in njeno prepoznavnost je prejel dr. Matjaž Kmecl. Priznanje sta mu podelila župan Zoran Poznič in predsednica komisije za družbene dejavnosti in občinska priznanja Marjetka Bizjak. Nagrajenca predstavljamo z obrazložitvijo priznanja.

»Dr. Matjaž Kmecl, rojen 23. februarja 1934 je slovenist, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj, kulturni zgodovinar in politik, mož mnogih talentov. V prostem času je tudi neprofesionalni žlahtitelj vrtnic.

Njegovo mladost so zaznamovali vojna ter številne selitve zaradi povojnega premeščanja učiteljev – njegovih staršev. Po študiju je odslužil vojaško obveznost v Črni Gori in bil leta 1960 povabljen za asistenta na katedri za zgodovino slovenske književnosti na Univerzi v Ljubljani. Kasneje se je študijsko večkrat izpopolnjeval v tujini, leta 1970 doktoriral iz sodobne slovenske novele, leto za tem pa je bil izvoljen v naziv docenta.

Leta 1982 je postal predsednik Republiškega komiteja za kulturo, potem izvoljen v predsedstvo reformističnega CK ZKS. Nekaj časa je vodil Svet za kulturo RS.

V svoji karieri je sodeloval pri najrazličnejših organih, uredništvih in strokovnih projektih. Bil je eden od ustanoviteljev Poletnega seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, glavni in področni urednik strokovnega časopisa Jezik in slovstvo. Dvakrat je vodil prenavljanje učnih načrtov za pouk slovenščine.

Njegovo delo Zakladi Slovenije pa je kulturnozgodovinski prikaz Slovenije.

Dr. Matjaž Kmecl je izjemna osebnost z močnim prispevkom Sloveniji. Zato si zasluži naziv častni občan za izjemne zasluge, ki imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo in ugled občine Trbovlje in njeno prepoznavnost.«

Dr. Matjaž Kmecl se je rodil na Dobovcu pod Kumom, med drugim pa je bil tudi član predsedstva Republike Slovenije (še Milan Kučan, Ivan Oman, Dušan Plut in Ciril Zlobec) v prelomnih devetdesetih letih.

Savus

Foto: Robert Ahlin


 

Isti avtor