četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Čas za pobude o prostorskem načrtu

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje je bil sprejet septembra 2015, a se je do danes pojavilo kar nekaj pobud po spremembah akta. Poleg tega je precej prebivalcev Trbovelj zamudilo javno obravnavo osnutka tega akta leta 2013, ko je bil čas za dajanje pobud za dopolnitve in spremembe. Zato lahko zainteresirani še podajo pobude, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na sedežu Občine Trbovlje in na spletni strani http://www.trbovlje.si/. Več informacij lahko dobijo tudi pri Poloni Schmit (pisarna št.51, tel. št. 03 56 34 810, elektronski naslov: polona.schmit@trbovlje.si)
Na Občini Trbovlje pravijo, da bodo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN upoštevane le pobude, ki bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi smernicami prostorskega načrtovanja ter razvojnimi težnjami občine. Vlagatelje pobud bo Občina pisno obvestila o svojem stališču do njihove pobude.

ZT

Isti avtor