sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Bronasto priznanje Leopoldu Majesu

V sredo, 30. junija, so na ploščadi pred jamo v Hrastniku podelili nagrade Občine Hrastnik. Gre za najvišja priznanja občine tistim, ki s svojimi dosežki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na različnih področjih. Bronasto priznanje Občine Hrastnik je za delo in uspehe na društvenem področju letos prejel Leopold Majes.

Leopold Majes se je po upokojitvi vključil v delo društev. Postal je član Upravnega odbora Društva upokojencev, kjer je prevzel vodenje komisije za razporejanje stanovanj v lasti republiškega nepremičninskega sklada SPIZ. Stanovanja so zgradili iz sredstev pokojninskega sklada in namenili samo upokojencem, invalidom društva za ohranjanje tradicij NOB. Teh stanovanj je v občini 86. V komisiji skrbijo, da se fond ne manjša, zato vodijo evidenco o izpraznjenih stanovanjih in imajo izdelano prednostno listo na podlagi katere  izpraznjena stanovanja tudi dodelijo. Pri tem tesno sodelujejo z upravnikom stanovanjskega fonda v Hrastniku.

Majes je leta 2012 prevzel tudi vodenje Sklada solidarnostne posmrtninske samopomoči, ki po načelu solidarnosti, upravičencu ob smrti člana izplača posmrtnino. Sklad deluje samostojno z avtonomnim odločanjem preko izvoljenih organov, in sicer upravnega odbora in skupščine sklada. Sklad je ustanovilo sedem društev. Poleg Hrastnika še Šedraž, Rimske Toplice, Radeče, Zidani Most, Laško in Dol pri Hrastniku. Pridružili so se mu zaposleni v javnih zavodih v Hrastniku in Trbovljah. V sklad je vključenih tudi nekaj podjetij, kot sta Petrol Hrastnik in Komunala Hrastnik. Majes delo sklada uspešno vodi že tretji mandat. Leta 2013 je s Sindikatom RTH Trbovlje, Podružnico obrat Hrastnik, sklenil dogovor, da v upravljanje in izplačevanje prevzame prenesena sredstva posmrtninskega sklada rudnika Hrastnik. Ta sredstva bo sklad izplačeval do porabe nakazanih sredstev na posebnem računu.

Leta 2012 je Majes postal tudi predsednik izvršilnega odbora Društva diabetikov Hrastnik, kjer je takoj pričel s povezovanjem. Povezal je Dom upokojencev Hrastnik, Društvo osteoporoze Hrastnik in Društvo srčnih bolnikov. Do danes mu je uspelo s sodelovanjem predsednikov teh društev poenostaviti področje izobraževanja, kjer se društva dogovorijo za teme izobraževanja in določijo nosilce. Uspešno organizira tudi sodelovanje na področju druženja članov na raznih izletih, kjer skušajo zagotoviti zadostno število udeležencev. Spomniti pa je treba tudi na počitnikovanje in zdravstveno nego v zdraviliščih ter na športne dejavnosti (pohode) v bližnji okolici Hrastnika.

Za pomoč pri spremljanju in obvladovanju sladkorne bolezni ter izobraževanja sladkornih bolnikov je uspešno opravil tri mesečni tečaj za laične svetovalce, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zvezo društev diabetikov Slovenije.

Že tretji mandat pa uspešno vodi in organizira tudi društvo diabetikov Hrastnik, ki vsem občanom Hrastnika vsak prvi torek v mesecu omogoča brezplačne meritve sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.

Savus

Foto: Branko Klančar


 

Isti avtor