Brezšivna skrb je sodobna lekarniška storitev in pomeni neprekinjeno zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacienta. To pomeni, da je pacientom na voljo farmacevtska obravnava in neprekinjena oskrba z zdravili, ko prehajajo med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. Je pravica iz zdravstvenega zavarovanja in zagotavlja varno zdravljenje z zdravili. Storitev je brezplačna in je namenjena predvsem tistim bolnikom, ki hkrati jemljejo več zdravil.

K učinkovitosti izvajanja brezšivne skrbi najbolj prispeva usmerjenost k pacientom z največjim tveganjem za napake pri zdravljenju z zdravili. To so starostniki, osebe z zapletenimi zdravstvenimi stanji, gibalno ovirani, osebe s kognitivnimi ali vedenjskimi motnjami, otroci s posebnimi potrebami, pacienti z nizkim dohodkom ali neurejenim zdravstvenim zavarovanjem.

Kaj zajemajo storitve brezšivne skrbi?

Brezšivna skrb se lahko izvaja tako v bolnišnici, kot tudi na primarnem nivoju v zunanjih lekarnah. V Zasavskih lekarnah smo brezšivno skrb začeli izvajati v septembru. Pacientom, ki so bili v brezšivno skrb vključeni že v bolnišnici, po potrebi posodobimo osebno kartico zdravil. Ostalim pacientom pa ponudimo storitev pregled uporabe zdravil. To je je osebni pogovor med bolnikom in magistrom farmacije o pravilni uporabi zdravil, izdanih na recept, in namenu zdravljenja z njimi. Med pogovorom lahko bolnik dobi dodatne informacije in napotke ter razreši morebitne težave, povezane z zdravili, in se seznani s predlogi za njihovo odpravo. Magister farmacije odgovori tudi na vprašanja, povezana z uporabo zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za ohranjanje zdravja.

V sklopu storitve brezšivne skrbi dobi pacient izdelan seznam zdravil, ki ga imenujemo osebna kartica zdravil. Na njej so shranjene informacije o zdravljenju z zdravili posameznega pacienta. Pacient jo prejme v tiskani obliki, v digitalni obliki pa je naložena na aplikaciji zVem+. Tako je omogočen dostop do podatkov o zdravilih poleg pacienta tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki pacienta obravnavajo. V kolikor pride do spremembe terapije vam magister farmacije osebno kartico zdravil lahko vedno posodobi.

Katerim osebam te storitve še posebej priporočamo?

Dodatne storitve farmacevta so namenjene vsem pacientom. Še posebej pa jih priporočamo pacientom, ki imajo predpisanih 5 ali več zdravil, so pogosto obravnavani v različnih specialističnih ambulantah in v bolnišnicah, imajo pogoste spremembe v terapiji zdravil, vključno z novo uvedenimi zdravili ali prilagoditvami odmerkov, imajo neželene učinke zdravil, slabo razumejo namen zdravljenja z zdravili, imajo težave z razumevanjem ali imajo težave z jemanjem zdravil, na primer s požiranjem tablet ali kapsul. Dodatne storitve priporočamo tudi svojcem ali skrbnikom, ki sodelujejo pri zdravljenju z zdravili.

Storitev brezšivna skrb je izjemno koristna in pomeni velik doprinos h kakovosti življenja pacientov. Izvajamo jo tudi v Zasavskih lekarnah, kjer nas lahko vedno povprašate o storitvah, ki so vam na voljo.

Sara Korošec, mag. farm., spec. klin. farm.

Zasavske lekarne Trbovlje


 

Prejšnji članekUkradli rolerje
Naslednji članekDanes dogaja