petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Brezplačna usposabljanja za odrasle

Zasavska ljudska univerza (ZLU) je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pridobila je tako imenovani projekt Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019. »Z vključitvijo v ta projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju,« je povedala Polona Trebušak, organizatorka izobraževanja odraslih na ZLU. S programi centra bodo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
V sklopu centra bodo omogočili številna brezplačna usposabljanja za zaposlene,  starejše od 45 let, s končano največ srednjo šolo. Financirata jih Evropski socialni sklad in ministrstvo.

Do leta 2019 bo tako ZLU v sodelovanju s partnerji izvedla 86 usposabljanj iz programov splošnega neformalnega izobraževanja, priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije ali certifikata, računalniškega in digitalnega opismenjevanja in usposabljanja za življenjsko uspešnost.

Že ta meseč začenjajo z začetnim tečajem nemščine in uporabnim računalništvom. Za prijave in informacije so Zasavcem na voljo po telefonu 03 56 55 125.

ZT

Isti avtor