Zasavska ljudska univerza (ZLU) je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pridobila je tako imenovani projekt Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019. »Z vključitvijo v ta projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju,« je povedala Polona Trebušak, organizatorka izobraževanja odraslih na ZLU. S programi centra bodo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
V sklopu centra bodo omogočili številna brezplačna usposabljanja za zaposlene,  starejše od 45 let, s končano največ srednjo šolo. Financirata jih Evropski socialni sklad in ministrstvo.

Do leta 2019 bo tako ZLU v sodelovanju s partnerji izvedla 86 usposabljanj iz programov splošnega neformalnega izobraževanja, priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije ali certifikata, računalniškega in digitalnega opismenjevanja in usposabljanja za življenjsko uspešnost.

Že ta meseč začenjajo z začetnim tečajem nemščine in uporabnim računalništvom. Za prijave in informacije so Zasavcem na voljo po telefonu 03 56 55 125.

ZT