sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Brez službe 2000 Zasavcev

V Sloveniji

Ob koncu januarja je bilo v Sloveniji registriranih 87.919 brezposelnih oseb, kar je 2.859 oseb oziroma 3,4 % več kot decembra lani, v primerjavi z januarjem 2017 pa je bila brezposelnost manjša za 15.817 oseb ali za 15,2 %.

Na novo se je januarja na Zavodu za zaposlovanje prijavilo 11.212 brezposelnih oseb, 36,3 % več kot decembra in 13,6 % manj kot januarja 2017. Med novoprijavljenimi je bilo 7.411 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 909 iskalcev prve zaposlitve ter 1.455 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 8.353 brezposelnih oseb, ki jih je januarja Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6.180 oseb, kar je 67,3 % več kot decembra in 2 % manj kot januarja 2017.

V Zasavju

Medletna primerjava kaže, da se je brezposelnost najbolj znižala v območni službi Trbovlje za skoraj 20 odstotkov.

Januarja letos je bilo v Trbovljah brezposelnih 997 oseb, od tega 525 moških in 472 žensk. Med brezposelnimi je največ (244) oseb starih med 30 in 39 let, sledijo jim starejši od 55 let (241), 165 brezposelnih je starih od 40 do 49 let, 155 brezposelnih od 50 do 54 let, 111 brezposelnih pa od 25 do 29 let. 81 je mlajših.

V Hrastniku je v evidenco brezposelnih vpisanih 494 oseb, od tega 259 moških in 235 žensk. Največ, 118 brezposelnih Hrastničanov je starejših od 55 let, 112 je starih 40 do 49 let, 107 od 30 do 39 let, 62 od 50 do 54 let, 107 od 30 do 39 let, ostali so mlajši.

V Zagorju pa je januarja zaposlitev iskalo 662 ljudi, od tega 356 moških in 306 žensk. Največ, 155 brezposelnih Zagorjanov je starejših od 55 let, 148 jih je starih od 30 do 39 let, 121 od 40 do 49 let, 93 od 25 do 29 let, 79 od 50 do 54 let, ostali pa so mlajši.

V vseh treh občinah je bilo januarja med brezposelnimi največ oseb z najnižjo izobrazbo (z največ končano osnovno šolo). Najmanj brezposelnih je visoko izobraženih Zasavcev. Teh je bilo januarja v Trbovljah 143, v Zagorju 103, v Hrastniku pa 65 brezposelnih.

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor