torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Brez RTH in TET nas na energetskem zemljevidu ni

Proizvodnja električne energije se je v juliju 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 6 odstotkov, prav tako se je povečala oskrba z energenti. Julija 2018 je bila neto proizvodnja električne energije 1258 GWh in se je glede na junij 2018 povečala za 6 %, poraba je bila 1184 GWh in se je glede na junij2018 povečala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 33 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 146 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 1 %.

Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv julija 2018 večja za 96 %. Julija 2018 smo v Sloveniji uvozili 759 GWh, izvozili pa 808 GWh električne energije.

Podatki, ki so jih spremljali statistiki, kažejo, da smo v Sloveniji v juliju 2018 zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri črnemu premogu in antracitu in pri zemeljskemu plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 20 %, oziroma za 4 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 115 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 26 %, koksom za 5 % in motornim bencinom za 3 %.

Žal niti med gigavati električne energije niti med tonami oziroma gigajouli rjavega premoga ni več elektrike in premoga iz Zasavja. Po zaprtju rudnikov in elektrarne Zasavje razen kakšnega drobiža iz kakšne mini sončne elektrarne ali mini hišne hidroelektrarne v slovenski energetiki ne pomeni nič več nič.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor