sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Božo Majcen kandidat za župana Hrastnika

Če bi morali izbrati po eno najlepšo stvar v vsaki od zasavskih občin, katere tri bi to bile?

V Hrastniku je zame trenutno najlepša stvar »stara« obnovljena osnovna šola na Dolu pri Hrastniku. V Trbovljah mi je najbolj všeč vrh Kuma s planinskim domom, cerkvico in RTV oddajnikom. V Zagorju pa z občudujem Evropark.

Če boste izvoljeni za župana, kako si boste prizadevali za sodelovanje med zasavskimi občinami?

Izkušnje minulega dela so me izučile, da uspeh ni odvisen od tekmovanja, temveč od sodelovanja in timskega dela. Z nesoglasji in neusklajenostjo glede razvojnih prioritet bi našemu Zasavju samo škodovali. Le s sodelovanjem bomo npr. prišli do izgradnje 3. trase razvojne osi čim bližje (ali skozi) zasavski regiji, do npr. predora Trbovlje – Prebold, ali do izgradnje za Hrastnik prepotrebne glavne ceste Hrastnik-Zidani Most. Če želimo zasavske gospodarske in socialne zmogljivosti izkoristiti v popolnosti, moramo čim prej pridobiti učinkovitejšo prometno infrastrukturo. To nam bo prineslo razvoj in napredek.

Kateri skupni projekti (gospodarski, turistični, kulturni, športni ali drugi), ki trenutno že potekajo v Zasavju, se vam zdijo pomembni in bi se zanje zavzemali tudi kot župan?

Kot župan bi se vsekakor zavzemal za nadaljevanje projekta Podjetno v svet podjetništva, ki brezposelnim mladim, ki se podajajo na podjetniško pot, zagotavlja pridobitev osnov podjetniškega znanja, informacij in izkušenj.

Seveda pa se bom kot župan zavzemal za realizacijo vseh enajstih projektov, ki so bili v sklopu razvoja Zasavske razvojne regije v mesecu maju sklenjeni med Razvojnim svetom Zasavske regije in MGRT. Sem spadajo projekti s področja spodbujanja podjetništva, poslovne infrastrukture, ukrepov povezanih z multimodalno urbano mobilnostjo, gradnjo potrebne javne infrastrukture za odpadne vode in izboljšanja regionalne mobilnosti.

Ali se po službenih ali prostočasnih opravkih odpravite tudi v drugi dve zasavski občini – kam?

Kot predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo –Zasavje se vsaj enkrat tedensko odpravim v Zagorje. V Trbovlje pa se tedensko odpravim dvakrat; na vajo Folklorne skupine in na plesni tečaj, kjer se med prijetnim druženjem naučimo novih ali pa se spomnimo že pozabljenih plesnih korakov.

Koga bi predlagali za Zasavko ali Zasavca leta 2018 in zakaj?

Direktorja Jure Knez in Andrej Orožen iz Dewesofta sta iz podjetja, ki je v začetku izdelovalo računalniško opremo, nato pa ga v nekaj letih povzdignila v svetovno znanega proizvajalca merilnih naprav. Zasavje je na tem področju z njuno zaslugo postalo prepoznavno tudi na svetovnem zemljevidu.

ZT

Isti avtor