sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Boljša voda v Zagorju

V sklopu naložbe v hidravlično izboljšavo dela samostojnega sistema pitne vode Šemnik–Strahovlje v občini Zagorje ob Savi so izvajalci del zabetonirali stene dveh vodnih celic, velikosti dva krat 300 kubičnih metrov, z vmesnimi predelnimi stenami.

Zgrajen je del novega vodovodnega omrežja za napajanje vodnega zbiralnika iz vodnih virov Šemnik in Strahovlje ter položen del novega tranzitnega voda za oskrbo Kisovca in dela Zagorja ob Savi. Dela potekajo v skladu s pogodbenimi in terminskimi načrti, zaključena bodo do konca avgusta 2024.

Sistem za oskrbo s pitno vodo Šemnik–Strahovlje oskrbuje skupno 6.868 prebivalcev. Ob večjih nalivih je vodo v prehranske namene na območju Kisovca in večjega dela Zagorja potrebno prekuhavati. S hidravlično izboljšavo dela samostojnega sistema pitne vode Šemnik–Strahovlje se bo možnost onesnaženja zajetij pitne vode bistveno zmanjšala, posledično se  bo močno izboljšala kvaliteta pitne vode za okoli 6.900 prebivalcev naselja Kisovec in dela Zagorja, naložba pa bo omogočala tudi možnost dodatne rezervne oskrbe s pitno vodo za naselje Izlake.

Naložba je vredna 1.267.911,66 evrov brez vključenega DDV, od tega bo Občina Zagorje ob Savi iz mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila 619.855,52 evropskih sredstev.

Projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU in je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).

PR objava

 


 

Isti avtor